Languages: [EN] | [RO] | [LT] | [GR] | [ES] | [RS] 
Printati aceasta pagina

IO2. Mokymo kursas

IO2. Mokymo kursas

IO2 organizuojami mokymai žmonių grupei, kurią sudarys aukštųjų mokyklų darbuotojai, mokslininkai, praktikai, suaugusiųjų švietėjai, mokymo medžiagos kūrėjai ir universitetų pagalbinis personalas. Tikslas – padėti grupei aukštųjų mokyklų specialistų suprasti visus pagrindinius elementus, būtinus veiksmingai kurti, plėtoti ir įgyvendinti inovatyvius ir interaktyvius e. mokymosi kursus universitetų studentams ir suaugusiesiems, pripažįstant jų potencialą aukštųjų mokyklų sektoriuje. Šių mokymų metu dalyviai turės galimybę perimti, pritaikyti ir integruoti e. mokymąsi į aukštojo mokslo kursus prieš pristatant juos platesnei aukštojo mokslo bendruomenei. Ši grupė taps instruktoriais, kurie vėliau padės išplėsti sklaidos mastą aukštosiose mokyklose. Taigi, taikomas modelis – mokymo vadovų mokymas.

IHU parengs programos kūrimo, vykdymo ir mokymo sesijų įgyvendinimo vadovą. Visi partneriai vienodai prisidės prie mokymo programos kūrimo ir įvertins rezultatą.

Mokymo paketas suteiks šiai grupei reikiamų žinių ir kompetencijų taikant ADDIE (analizė, projektavimas, konstravimas, įgyvendinimas, vertinimas) modelį. ADDIE etapai – tai dinamiškos ir lanksčios gairės, kuriomis vadovaujantis kuriamos veiksmingos internetinio mokymo ir veiklos palaikymo priemonės. Mokymo vadovai „instruktoriai“ bus mokomi, kaip naudoti ADDIE modelį kuriant e. mokymosi kursus ir padėti integruoti prasmingą mokymo internetu patirtį aukštųjų mokyklų darbuotojams, praktikams, švietimo technologams ir kūrėjams. Šią dalį rengs visi partneriai.

5 dienų mišriojo mokymosi kursą sudaro teorinė ir praktinė dalys. Dalyviai įgis visų žinių, įgūdžių ir kompetencijų, reikalingų suprasti, kaip mokyti internetu, apžvelgs esamas e. mokymosi priemones aukštosiose mokyklose ir susipažins su tinkamais internetinių kursų kūrimo ir plėtojimo metodais, ugdymo būdais, įskaitant mokymo ir mokymosi projektavimą, plėtojimą ir vertinimą.

Mokymai vyks per antrąjį akivaizdinį susitikimą, po kurio vyks 3 dienų trumpalaikiai mokymų renginiai. Iš kiekvienos šalies partnerės mokymuose dalyvaus po 5 dalyvius, kurie grįžę į savo šalis ves mokymus ne mažiau kaip 25 dalyviams iš savo šalies universiteto. Pagrindinis šių mokymų rezultatas – įgalinti dalyvius parodyti, kaip jie gali pritaikyti e. mokymąsi bet kokiems aukštojo mokslo kursams. Todėl iš kiekvienos šalies bus paruošti 5 instruktoriai (iš viso 60), o vėliau šie apmokys dar po 20 iš kiekvienos šalies (iš viso 200 akademinio personalo).

Dalyviai bus supažindinti su ADDIE modelio fazėmis, kad galėtų taikyti šį modelį kurdami e. mokymosi kursus. Visos 7 šalys partnerės kurs e. mokymosi sesijas (mokymo veiklos scenarijus), vadovaudamosi vadovaujančio partnerio gairėmis. IO2 rezultatai bus įvertinti, o ataskaitų rengimo procese bus išskirtos praktinės rekomendacijos dėl e. mokymo įgyvendinimo aukštojo mokslo institucijose.

1 modulis: e. mokymasis, naujausios technologijos: e.mokymosi teoriniai pagrindai/ internetinių kursų kūrimo ir plėtojimo metodai

2 modulis: Projektuoti ir kurti e. mokymosi kursą / ADDIE e. mokymosi kurso projektavimo modelis

3 modulis: dažniausiai taikomos e. mokymosi platformos ir įrankiai

4 modulis: Tinkami elementai - mokymo proceso tobulinimas ir e. mokymosi interaktyvumo didinimas

5 modulis:  e. mokymosi veiklų kūrimas ir įgyvendinimas

6 modulis: vertinimas ir įvertinimas

7 modulis. Vertinimas ir elektroninis mokymasis aukštajame moksle