Languages: [EN] | [RO] | [LT] | [GR] | [ES] | [RS] 
Printati aceasta pagina

L, T, T - trumpalaikiai mokymų renginiai darbuotojams

L, T, T - trumpalaikiai mokymų renginiai darbuotojams

 

Vadovaujanti organizacija: P4(CARDET-CY) - E10208379 – MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR ŠVIETIMO TECHNOLOGIJŲ PLĖTROS CENTRAS  LTD-CARDET (E10208379, CY)

Penkių dienų trukmės mokymus sudarys dvi dalys: teorinė ir praktinė. Teorinėje dalyje dalyviai susipažins su naujausia e. mokymosi praktika, dažniausiai taikomais metodais/sistemomis (pvz., ADDIE, TPCK ir kt.), aiškinsis, kur kokią metodiką naudoti, kokios priemonės yra rinkoje, aptars esamas ugdymo metodikas.

Baigę teorinę mokymų dalį dalyviai dalyvaus praktinėse veiklose, kurių metu mokysis, kaip kurti ir plėtoti internetinius kursus aukštojo mokslo institucijose. Tarpdisciplininei grupei priskirti mentoriai vadovaus tam tikroms užduotims pagal savo kompetencijų sritį. Bendradarbiaudami jie nagrinės geriausias praktikas ir programas, įtrauktas į IO1 „OnlineHE“ priemonių rinkinį, taikys ADDIE modelį, pristatytą teorinės sesijos metu, kaip priemonę bendrai projektuoti, kurti ir plėtoti vieną internetinę sesiją, tinkamą aukštosioms mokykloms.

Po du atstovus ir visų šalių partnerių (iš viso 12) dalyvaus seminare „Mokymo vadovų mokymai“. Tada aukštojo mokslo institucijų mokymų dalyviai ves savo institucijoje tokius pat mokymus, kuriuose dalyvaus po 20 dalyvių. Praktinė seminaro dalis bus baigta per du mėnesius nuo pirmosios mokymų dienos pradžios.

Nors detali programa bus parengta projekto vykdymo metu, tačiau pateikiame įsivaizduojamą mokymų sesijos planą.

Teorinė dalis:

-      Įvadas (mokymosi uždaviniai ir rezultatai);

-      E. mokymosi sritis, esama situacija, e. mokymosi raida;

-      Nuotolinis mokymas ir mokymasis: gerosios patirtys aukštosiose mokyklose;

-      Metodai ir modeliai (ADDIE modelis).

Teorinė-praktinė dalis:

-      Diskusija, kaip tobulinti nuotolinį mokymą ir mokymąsi aukštojo mokslo institucijoje;

-      Diskusija, kaip internetinė praktika gali būti integruota į aukštojo mokslo kursus;

-      Gerosios patirties, susijusios su mokymu ir mokymuisi internetu, analizė;

-      Tarpdisciplininės grupės kūrimas;

-      Tarpdisciplininės grupės darbas kuriant ir plėtojant e. mokymąsi aukštojo mokslo kurse.

-      Mokymo sesijos vertinimas.

Mokymų sesiją vertins visi dalyviai, remiantis šalių vertinimo ataskaitomis, ji bus tikslinama pagal gautus atsiliepimus ir rekomendacijas. P2 parengs bendrą vertinimo ataskaitą su aiškiomis išvadomis ir nurodymais, kaip tobulinti mokymo programą prieš ją paskelbiant.

Galutiniai naudotojai (aukštojo mokslo institucijų darbuotojai ir studentai) taip pat nuodugniai įvertins „OnlineHE“ mokymų rezultatus per IO3 MAIK kursą.