Languages: [EN] | [RO] | [LT] | [GR] | [ES] | [RS] 
Printati aceasta pagina

IO1. Priemonių rinkinys, kaip pritaikyti e. mokymosi strategiją aukštosiose mokyklose.

IO1. Priemonių rinkinys, kaip pritaikyti e. mokymosi strategiją aukštosiose mokyklose.

Šios veiklos tikslas – sukurti priemonių rinkinį, kuris padėtų jo naudotojams pritaikyti nuotolinio mokymo strategiją aukštajame moksle. Vykdant šią veiklą, partneriai apžvelgs dabartinius e. mokymosi metodus, taikomus dėstant internetu aukštųjų mokyklų įvairių disciplinų kursuose; parengs priemones, padedančias aukštųjų mokyklų pedagogams, ir sutelks dėmesį į gerųjų praktikų rinkinį, kad nustatytų tam tikrus metodus, kurie pasirodė naudingi, kaip parodyta susijusioje literatūroje, vadovaujantis nustatytomis rekomendacijomis. Todėl IO1 apima kūrimą ir plėtojimą priemonių rinkinio, kuris taps veiksminga priemone, padedančia akademiniam personalui, suaugusiųjų švietėjams, mokslininkams taikyti strategiją ir keisti tradicinį mokymąsi nuotoliniu.

IO1 sudarys šaltiniai, moksliniai tyrimai, metodinė medžiaga, socialiniai tyrimai, praktiniai patarimai ir atvirų švietimo išteklių (angl. Open educational resources, OER), kuriuos galima taikyti mokant ir mokantis internetu aukštosiose mokyklose, rinkinys. Šios veiklos tikslas – sukurti praktinių ir inovatyvių priemonių rinkinį, kuris, tikimasi, padės aukštųjų mokyklų dėstytojams kurti, paruošti ir įgyvendinti internetinius mokomuosius kursus.

Priemonių rinkinį sudarys šios dalys:

  1. Pedagoginis žemėlapis. Visi partneriai atliks turimos informacijos analizę apie e. mokymąsi šalių partnerių ir Europos Sąjungos šalių aukštosiose mokyklose. Būtent ši užduotis padės išsiaiškinti, kaip sudaryti pedagoginį žemėlapį, padedantį mokyti internetu tokiu būdu. Šiame žemėlapyje bus išskirtos labiausiai paplitusios ir sėkmingos praktikos.

 

2.Pasirengimo elektroniniam mokymui kontrolinis sąrašas. Tai bus praktinis kontrolinis sąrašas, pritaikytas pagal SELFIE priemonę, kuriuo remiantis naudotojai galės padėti aukštosioms mokykloms reflektuoti ir pasirengti integruoti ir įgyvendinti nuotolinio mokymo kursus

3. Įrodymais grįsta praktika ir praktiniai patarimai. Visi partneriai savo šalyse surengs tikslinių grupių susitikimus ir pateiks klausimynus, kuriuos užpildys e. mokymosi ekspertai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, sprendimus priimantys žmonės. Dalyvių bus prašoma įvardyti gerąsias praktikas, patarimus, rekomendacijas, kaip mokyti internetu aukštosiose mokyklose. Iš viso interviu dalyvaus 36 dalyviai, o visose partnerių šalyse bus užpildyta 150 klausimynų.

4. Šalių ataskaitos ir apibendrinamoji ataskaita. Partneriai parengs šalies ataskaitą apie e. mokymosi įgyvendinimą įvairiose aukštojo mokslo disciplinose, o vykdantysis partneris parengs ataskaitą, apibendrinančią visų partnerių ataskaitų rezultatus.

5. E. priemonių rinkinys aukštosioms mokykloms. Rinkinyje 30 geriausių e. mokymosi praktikos ES šalyse pavyzdžių, įskaitant atviruosius švietimo išteklius (AŠI, angl. Open educational resources, OER) ir veiklas, pateiktas aiškinamasis priemonių sąrašas su praktinėmis rekomendacijomis, kaip įgyvendinti e. mokymąsi aukštojoje mokykloje.

Parteriai pateiks šios veiklos rezultatus. UNIC ir UPIT sukurs pedagoginę schemą, apibendrins rezultatus  tarptautinėje ataskaitoje ir CARDET sukurs ir plėtos priemonių rinkinį elektroniniu formatu. Priemonių rinkinyje bus pridėtas pasirengimo e. mokymuisi kontrolinis sąrašas ir gairės, kad naudotojai žinotų, kaip, atsižvelgiant į studentų poreikius, įgyvendinti geriausią mokymo praktiką. Pasirinktos priemonių rinkinio dalys bus išverstos į visas partnerių kalbas taip užtikrinant jo paplitimą ir naudojimą. Šiai veiklai vadovaus P1 ir P2, o kiti partneriai dalyvaus kuriant e. priemonių rinkinio turinį ir veiklas.

INOVACIJA

Priemonių rinkinyje, suderintame su ES politika ir aukštųjų mokyklų poreikiais, apžvelgiamos svarbios e. mokymosi integravimo aukštajame moksle problemos ir temos. Į jį bus įtraukta pasirengimo e. mokymuisi kontrolinis sąrašas, kuris iki šiol niekur nebuvo parengtas.

POVEIKIS

Naudojantis šiuo priemonių rinkiniu aukštosios mokyklos galės tobulinti ir modernizuoti savo mokymo programas ir prisitaikyti prie šiuolaikinių poreikių, skatinančių mokymąsi internetu ir nuotolinių kursų teikimą universitetuose. Sėkmingas priemonių rinkinio naudojimas leis ne tik aukštųjų mokyklų dėstytojams ir mokslininkams, bet ir suaugusiųjų edukatoriams, švietėjams įgyti reikiamų žinių, priemonių ir išteklių taip padidinant projekto poveikį. Tai užtikrins teigiamą priemonių rinkinio poveikį ateityje.

KEIČIAMUMAS

Iš pradžių priemonių rinkinys bus kuriamas, recenzuojamas ir išbandomas visų šalių partnerių švietimo įstaigose. Mažiausiai 10 narių išbandys priemonių rinkinio dalis ir užpildę klausimyną pateiks grįžtamąjį ryšį apie jo tinkamumą. Tokiu būdu įrodžius priemonių rinkinio pritaikomumą, pabrėžiamas naudojimo potencialias ne tik šalyse partnerėse, bet ir šalyse, kurios nėra projekto partnerės. Svarbu, kad problema, kurią siekiama išspręsti naudojant šį priemonių rinkinį, ateityje išliks vienu svarbiausių ES politikos prioritetų.

 

Toolkit for integrating eLearning in Higher Education


Previous page: PROJEKTO REZULTATAI
Next page: IO2. Mokymo kursas