Languages: [EN] | [RO] | [LT] | [GR] | [ES] | [RS] 
Printati aceasta pagina

IO4. E. mokymosi integravimo į aukštąjį mokslą politikos ir praktikos gairės.

IO4. E. mokymosi integravimo į aukštąjį mokslą politikos ir praktikos gairės.

IO4. E. mokymosi integravimo į aukštąjį mokslą politikos ir praktikos gairės.

IO4 įtrauks svarbiausius asmenis, kad būtų parengta politinė ataskaita dėl e. mokymosi integravimo aukštosiose mokyklose, siekiant kuo labiau padidinti visų galimybes dalyvauti švietimo sistemoje ir suteikti visiems lygias galimybes. Pagrindinis IO4 tikslas – pateikti konkrečias strategines rekomendacijas universitetų vadovų komandoms, sprendimų priėmėjams ir svarbiausiems politikos formuotojams ES šalies vyriausybių ir valdymo lygmenyje; skatinti mokymą ir mokymąsi internetu aukštosiose mokyklose.

Remiantis projekto rezultatais, atsižvelgiant į šalies politikos rekomendacijų ataskaitas, šios veiklos pagrindinis tikslas – pritaikyti trumpas praktinių rekomendacijų ataskaitas prie politikos krypčių. Iš pradžių bus surengtos diskusijos su suinteresuotomis šalimis, o po to apibendrinus veiklų mokslinius rezultatus, bus parengtos politiškai svarbios rekomendacijos, susijusios su e. mokymusi įvairiuose studijų dalykuose bei srityse. Tada bus atnaujintas pasirengimo e. mokymuisi kontrolinis sąrašas, kuris  padės ištirti aukštojo mokslo institucijų ir dėstytojų pasirengimą įtraukti internetines veiklas ir metodus bei strategijas į savo kursus, o politikos formuotojams padės parengti e. mokymosi diegimo savo institucijose strategijas.

Todėl ši intelektinė veikla bus įgyvendinama etapais:

1. Diskusijos su politikos formuotojais ir svarbiausiomis suinteresuotomis šalimis.

2. Šalies politikos rekomendacijos – turimos informacijos analizė.

3. Aukštųjų mokyklų pasirengimo e. mokymuisi kontrolinio sąrašo taikymas.

4. Galutinė politikos rekomendacijų ataskaita.

5. Galutinės ataskaitos vertimas (išsami ir trumpa ataskaita) ir sklaida.

INOVACIJA

Politikos gairės bus viena iš nedaugelio praktinių priemonių politikos formuotojams priimant sprendimus, kaip integruoti e. mokymąsi kaip pagrindinę Europos aukštojo mokslo institucijų modernizavimo skatinamąją priemonę. Ataskaitoje, visiškai atitinkančioje ES politiką ir aukštųjų mokyklų poreikius, daugiausia dėmesio bus skiriama svarbiems e. mokymosi integravimo į aukštąsias mokyklas politikos ir praktikos klausimams bei temoms. Joje bus pateikti praktiniai patarimai politikos formuotojams, kaip integruoti e. mokymąsi į aukštąsias mokyklas.

POVEIKIS

Naudojantis praktiniais politikos patarimais ir gairėmis aukštojo mokslo institucijos galės tobulinti ir modernizuoti savo mokymo programas, integruoti pažangiausias technologines priemones kursams kurti ir teikti. Sėkmingas gairių naudojimas leis aukštojo mokslo institucijoms ir jų darbuotojams kurti strategijas, priimti sprendimus dėl skaitmeninimo, taip padidinant projekto poveikį. Tai užtikrins ataskaitos teigiamą poveikį ir ateityje.

PERKELIAMUMAS

Iš pradžių ataskaita bus parengta, recenzuojama ir išbandyta šalių partnerių švietimo įstaigose. Tokiu būdu parodant ataskaitos pritaikomumą pabrėžiamas tolesnio jos naudojimo potencialas partnerėse šalyse ir šalyse, kurios nėra projekto vykdytojos. Reikia pabrėžti, kad ataskaitoje nagrinėjamos problemos ir politikos gairės yra pagrindiniai ES prioritetai (aukštojo mokslo kokybės gerinimas, skaitmeninimas, atvirojo švietimo darbotvarkė, skaitmeninio švietimo veiksmų planas) ir, tikėtina, artimiausioje ateityje išliks svarbiausi ES politikoje.

Šiai veiklai vadovaus P5, o visi partneriai prisidės prie visų įgyvendinimo etapų.

E. mokymosi integravimo į aukštąjį mokslą politikos ir praktikos gairės