Languages: [EN] | [RO] | [LT] | [GR] | [ES] | [RS] 
Printati aceasta pagina

Apie „OnlineHE“

Praktinės priemonės nuotoliniam mokymui integruoti aukštojo mokslo programose [ONLINEHE]

Projekto tipas: „Erasmus+“ KA2 partnerysčių inovacijų ir gerosios praktikos mainų srityje projektas, KA226 – Partnerystės pasirengti skaitmeniniam švietimui

Projekto Nr. 2020-1-RO01-KA226-HE-095434

Vykdytojas / Koordinatorius: Pitešti universitetas, Rumunija

Trukmė: 2021 05 01—2023 04 30

Bendra projekto dotacija: 183680 Eurai

Pitešti universiteto išlaidos (dotacija): 36885 Eurai

Pagrindinis koordinatorius: Doc. Dr. Eng. Dumitru CHIRLEȘAN

Santrauka

COVID -19 pandemija, kelianti grėsmę mūsų gyvenimui ir darbui, skatina organizacijas ir vyriausybę permąstyti būdus kaip susitikti, dirbti, mokyti, mokytis ir bendradarbiauti. Visame pasaulyje pastebimas didelis internetinio švietimo, nuotolinio mokymosi ir virtualiųjų komandų poreikis. UNESCO duomenimis, 2020 m. kovo mėnesio pabaigoje daugiau kaip 850 mln. mokinių ir jaunuolių, t. y. maždaug pusė viso pasaulio studentų, negalėjo lankyti mokyklų ir universitetų dėl COVID-19 pandemijos. Atsižvelgiant į šią problemą švietimo įstaigoms buvo rekomenduojama teikti nuotolinį mokymą. Iki šiol didžioji dalis turinio buvo pateikiama vaizdo konferencijų būdu arba virtualiose mokymosi aplinkose. Būtina plėtoti besimokančiuosius labiau įtraukiančią aplinką.

Nors internetinių kursų poreikis išaugo, keli universitetai bando teikti elektroninį mokymąsi kaip mokymo metodą arba paverčia internetines paskaitas mokymo programos dalimi (Bezegová, 2017). Rumunijoje, Kipre, Graikijoje, Lietuvoje, Ispanijoje ir Serbijoje elektroninis mokymasis nėra plačiai taikomas aukštojo mokslo institucijose. Kol kas nėra jokios bendros strategijos, kaip universitetai galėtų pritaikyti elektroninį mokymąsi savo mokymo ir mokymosi procese.

Pastaruosius kelis mėnesius daugiau nei 90 proc. studentų studijuoja vien nuotoliniu būdu, todėl kaip niekada anksčiau reikia reformuoti aukštąjį mokslą (UNESCO, 2020). Anksčiau minėtoje Bolonijos proceso įgyvendinimo ataskaitoje patvirtinta, kad mišrusis mokymasis labiausiai paplitęs Europos universitetuose. Elektroninio mokymosi, ypač mišriojo mokymosi, tendencija aukštajame moksle pastebėta jau 2014 m., kai EUA tyrime paaiškėjo, kad 91 proc. institucijų siūlo mišrųjį mokymąsi (t. y. elektroninį mokymąsi integruoja į tradicinį mokymą), o 82 proc. institucijų siūlo internetinius kursus (Gaebel 2014; EUA 2019). Visuotinai pripažįstama, kad šios tendencijos artimiausiais mėnesiais labai pasikeis, nes COVID-19 paspartino e. mokymosi taikymą visame pasaulyje. Atlikus sisteminę mokslinių tyrimų apžvalgą apie e. mokymosi taikymą, nustatyta keletas trūkumų, susijusių su universiteto personalu, tarp jų – strateginio e. mokymosi poreikio supratimo stoka, įgūdžių kurti ir teikti mokymąsi internetu trūkumas ir poreikis tobulinti internetu teikiamo švietimo vertinimą.

TIKSLAI

1.  Stiprinti aukštųjų mokyklų mokymo ir akademinio personalo, mokomosios medžiagos kūrėjų gebėjimus integruoti e. mokymąsi į kuriamus ir dėstomus kursus (IO1, IO2, IO3).

2.  Sukurti aukštųjų mokyklų darbuotojams skirtus naujoviškus kokybiškus išteklius, kurie skatintų e. mokymosi taikymą aukštosiose mokyklose (IO1, IO2, IO3).

3.  Bendradarbiaujant su visomis suinteresuotomis šalimis, įskaitant politikos formuotojus, didinti supratimą apie e. mokymosi integravimo į aukštąjį mokslą poreikį ir vertę (IO1-4).

4.  Didinti kokybiško aukštojo mokslo prieinamumą visiems (IO1-4).

TIKSLINĖS GRUPĖS

Projektas vykdomas remiantis partnerių sukauptomis žiniomis siekiant padėti aukštosioms mokykloms kurti pažangią politiką ir praktiką, kaip integruoti e. mokymąsi į kursų kūrimą ir dėstymą.

Pagrindinės šio projekto tikslinės grupės yra šios:

- aukštųjų mokyklų dėstytojai ir mokomasis personalas,

- politikos formuotojai ir universitetų vadovų komandos,

- mokomosios medžiagos kūrėjai, švietimo technologai, pagalbinis personalas,

- aukštųjų mokyklų studentai (netiesioginė tikslinė grupė).

INTELEKTINĖS VEIKLOS REZULTATAI

Projekto intelektinės veiklos rezultatai:

- IO1. Priemonių rinkinys, kaip pritaikyti e. mokymosi strategiją aukštosiose mokyklose.

- IO2. Mokymo kursas.

- IO3. E. mokymosi platforma ir masinis atvirasis internetinis kursas (MAIK, angl. MOOC).

- IO4. E. mokymosi integravimo į aukštąjį mokslą politikos ir praktikos gairės.

Svetainė: www.onlinehe.eu

 

 


Previous page: NAMAI
Next page: PARTNERIAI