Languages: [EN] | [RO] | [LT] | [GR] | [ES] | [RS] 
Printati aceasta pagina

IO3. E. mokymosi platforma ir MAIK

IO3. E. mokymosi platforma ir MAIK

P1-UPIT kartu su CARDET vadovaus šiai veiklai, o visi partneriai kurs turinį ir veiklas. Visą šios veiklos įgyvendinimo laikotarpį vadovaujantis partneris bus atsakingas už užduočių paskirstymą ir priskyrimą visiems partneriams, visų dalinių uždavinių stebėseną, užtikrindamas sėkmingą jų vykdymą ir sklandų partnerių bendravimą. Taip pat P1 užtikrins, kad susiję partneriai peržiūrėtų dalinių uždavinių rezultatus.

IO3 apima šiuos tris etapus:

 

1. Masinio atvirojo internetinio kurso (MAIK) projektavimas ir kūrimas aukštojo mokslo institucijų darbuotojams (mokslininkams, dėstytojams, instruktoriams).

2. Kurso testavimas ir įvertinimas kartu su kurso dalyviais.

3. Kaip pritaikyti e. mokymąsi universitetiniuose kursuose.

4. Kurso vertimas (pasirinktas MAIK turinys ir mokymai).

UPIT parengs gaires, kurs ir plėtos internetinį kursą. Visi partneriai prisidės prie šio rezultato kurdami MAIK turinį ir dalinsis informacija apie kursą su potencialiais dalyviais. Norėdami užbaigti MAIK dalyviai privalo sukurti ir išbandyti vieno internetinio mokymo kurso dalį ir įvertinti ją savo universitetiniuose kursuose.

INOVACIJA

Tai vienas iš pirmųjų MAIK, kuriuo aiškiai siekiama padėti dalyviams kurti internetinio kurso dalis, atidžiai jiems vadovaujant. Būtent, visiems MAIK dalyviams bus paskirtas mentorius, kuris su jais bendradarbiaus, jiems padės ir teiks grįžtamąjį ryšį MAIK veiklose. Numatytas forumas, kurį koordinuos MAIK mentoriai. Šie mentoriai taip pat gali būti „OnlineHE“ konsorciumo nariai. MAIK bus sukurtas kaip žaidybinė aplinka su scenarijais ir originaliomis veiklomis. Taip pat bus integruotos socialinės medijos, kurios dabar yra pagrindinė mokymosi internetu dalis (pvz., nuorodos į susijusius socialinių medijų puslapius). Žaidybinių skaitmeninių mokymosi išteklių formatas palengvins aukštųjų mokyklų darbuotojų mokymąsi. MAIK dėmesys bus sutelktas į svarbias e. mokymosi integravimo aukštosiose mokyklose problemas ir temas, suderintas su ES politika ir aukštųjų mokyklų poreikiais. Jame bus vykdoma praktinė internetinė veikla, suteikianti galimybę universiteto darbuotojams integruoti e. mokymąsi į savo mokymą.

POVEIKIS

Naudodamos MAIK aukštosios mokyklos galės tobulinti, modernizuoti savo mokymo programas ir integruoti inovatyvias technologines priemones kursams rengti ir teikti. Sėkmingas MAIK naudojimas leis aukštojo mokslo institucijoms ir jų darbuotojams įgyti įgūdžių ir kompetencijų, taip bus didinamas projekto poveikis. Tai užtikrins teigiamą priemonių rinkinio poveikį ateityje.

PERKELIAMUMAS

Iš pradžių MAIK bus kuriamas, recenzuojamas ir testuojamas šalių partnerių švietimo aplinkose. Tokiu būdu demonstruojant MAIK mokymo programų pritaikomumą, pabrėžiamas tolesnio jų panaudojimo potencialas šalyse partnerėse, taip pat ir kitose ne projekto vykdytojų šalyse. Reikia pabrėžti, kad MAIK sprendžiamos problemos yra pagrindiniai ES prioritetai (perėjimas prie mokymo ir mokymosi internetu, darbas iš namų, skaitmeninimas, atvirojo švietimo darbotvarkė, skaitmeninio švietimo veiksmų planas) ir artimiausioje ateityje neabejotinai išliks svarbiausiomis ES politikoje.

Suderinamumas: bus įdiegti duomenų privatumo ir duomenų apsaugos procesai, paskirtas duomenų apsaugos specialistas, kuris užtikrins atitikimą BDAR.

MAIK atitiks saityno turinio prieinamumo gairių (WCAG 2.1/ 2018), ISO/IEC 40500 reikalavimus. Remiantis gautu grįžtamuoju ryšiu UPIT ir CARDET įvertins ir atliks visus atitinkamus MAIK pakeitimus.

 

1 modulis. Dabartinė situacija: privalumai ir iššūkiai

2 modulis. Mokymo metodai ir būdai

3 modulis. Kurso ir veiklų kūrimas – įrankių rinkinys

4 modulis. Motyvacija ir įsitraukimas

5 modulis. Geroji praktika

6 modulis. Saugumas internete